line
loos architects
line
NIEUWS
line
PROJECTEN
line
INFO
line
BHOA // Block 64 IJburg Amsterdam // NL

Project:

Ontwerp:
Opdrachtgever:
Adviseurs:
Jaar:
Budget:
Oppervlakte:
Status:
Team:Locatie:
Download PDF:
Woonblok (vrije sector) met eengezinshuizen, appartementen en stallingsgarage
LOOS ARCHITECTS
De Principaal
Pieters Bouwtechniek, WHR, Kolom
2007-2011
€ 10.250.000 excl.
 BTW en honorarium
10.600 m2 BVO
Opgeleverd
Miguel Loos, Tamara Hopman, Ewoud Ruifrok, Jacco van der Linden, Belen Ramirez, Raoul Vleugels, Luca Miserocchi, Zuzanna Bujacz, Katarina Vranova
Jan Vrijmanstraat, Amsterdam,NL
Klik hier...
concept
Blok 64 is het laatste blok op het zuidoostelijke einde van haveneiland Oost op IJburg. Uitgangspunt voor het ontwerp was de bijzondere geometrie van het kavel voortvloeiend uit de afwijking van het typische IJburgblok. De meergezinswoningen zijn als stedenbouwkundig accent op de uithoek van het eiland geplaatst, de eengezinswoningen sluiten hierop aan en lopen in een slingerbeweging om het intieme binnenterrein heen. Alle grondgebonden woningen hebben een directe interne toegang naar de halfverdiepte stallinggarage. De appartementen zijn ontsloten via een korte galerij verbonden aan een centrale lift. Door de planopzet zijn alle huizen twee of driezijdig georiënteerd en profiteren volop van hun ligging in het blok.
Aan de buitenkanten kent het blok een sobere gevel van licht glanzende baksteen. Op de zuidoostkant wordt het bouwvolume echter figuurlijk met een groot mes diagonaal afgesneden, en draagt door zijn vertanding bij aan de expressiviteit van de naar het water georiënteerde gevel. De afwisselend uitstekende balkons met aluminium borstweringen verhogen het plastische spel.
ground floor
line