line
loos architects
line
NIEUWS
line
PROJECTEN
line
INFO
line
SMDO // Windmolen locatie De Otter Ansterdam // NL

Project:


Architect:
Opdrachtgever:
Datum:
Oppervlakte:
Status:
Team:


Locatie:
Download PDF:
Stedenbouwkundige studie voor het inpassen van woningbouw op een historische locatie in Amsterdam
LOOS ARCHITECTS
De Principaal
2009 -
3.500 m2 BVO
Schetsontwerpn
Miguel Loos, Maria Abadia, Ewoud Ruifrok, Katalin Toth
Gillis van Ledenbrechtstraat, Amsterdam,NL
Klik hier...
Deze studie is bedoeld om de ruimtelijke en functionele ontwikkelings-mogelijkheden voor een historische molenlocatie in Amsterdam inzichtelijk te maken. De locatie zelf is de laatste restant van een molenpark uit de 17e eeuw. Dit molenpark was een van de eerste “bedrijventerreinen” van Nederland en lag buiten de stelling van Amsterdam.
De oorspronkelijke oost-west polder verkaveling van het molenpark is - op het te onderzoeken terrein na – volledig verwenen en vervangen met woningbouwblokken uit de 19e eeuw. De houtzaagmolen en de droogloodsen omheen zijn nu van grote monumentale waarde maar het terrein en de houthandel erop liggen braak. Daarom is onderzocht of er met een ontwikkelingsimpuls opnieuw een rendabele functie aan het terrein toegevoegd kan worden. In verschillende scenario’s is onderzocht hoe de locatie functies zoals wonen, horeca of publieke functies op kan nemen. De ontwikkelingsmodellen hadden ver-schillende gradaties van de hoeveelheid nieuwbouw, van extensief tot intensief. Uiteindelijk is voor een gebalancerd tussenmodel gekozen.
line