line
line
NIEUWS
line
PROJECTEN
line
INFO
line
WZSM // Zschokkestrasse Muenchen // DE

Project:


Ontwerp:
Opdrachtgever:
Jaar:
Oppervlakte gebied:
Programma:
Status:
Locatie:
Download PDF:
Stedenbouwkundige prijsvraag voor woningen, kantoren, winkels en sportvoorzieningen op een voormalige tramremise
LOOS ARCHITECTS ism yellow Z, Berlin
Landeshauptstadt & Stadtwerke Muenchen
2007
44.000m2
55.000m2
prijsvraagontwerp afgerond
Zschokkestrasse, München, DE
Klik hier...
Het terrein van de voormalige tramremise ligt in een stedenbouwkundig gefragmenteerde omgeving. In ons voorstel voegen wij aan dit patchwork een nieuw element toe: een campuspark met losse woonblokken.
Vertrekpunt is een open structuur met goed faseerbare en autonome gebouwen met ca. 50 woonunits en een ondergrondse parkeergarage. Het vervormde raster bestaand uit groene eilanden, ontsluitingsweg en voetpaden verbindt het park en de bouwkavels op een speelse manier met zijn grootschaliger context.
De zeven in noord-zuid richting georiënteerde blokken zijn ten opzichte van elkaar licht verschoven en komen echt in het park te liggen, om zo de woningen hierop maximaal te kunnen oriënteren. De daken van de blokken worden gedeeltelijk schuin afgesneden, zodat de binnentuinen optimaal voorzien zijn van zonlicht. Hierdoor ontstaat tevens een kenmerkend silhouet met een duidelijke samenhang tussen de blokken.
concepts and section
total urban plan
fragment with housing layout
line