line
loos architects
line
NIEUWS
line
PROJECTEN
line
INFO
line
GRO // Casco City Groningen // NL

Project:

Ontwerp:
Opdrachtgever:
Jaar:
Oppervlakte:
Programma:

Status:
Locatie:
Download PDF:

Nieuwbouwbuurt voor EUROPAN en SEV prijsvraag
Miguel Loos / HUB
EUROPAN / Gemeente Groningen
2001
ca. 2 ha
Kantoren, voorzieningen, woningen en parkeren (ca. 28.000 m2 in totaal)
Winnaar SEV prijsvraag “Royaal Wonen”

Paradijsvogelstraat, Groningen, NL
Klik hier...
Casco City is een strategie om in de ‘tussenstad’ woonruimte te realiseren met een royale ruimtelijke kwaliteit en individuele vrijheid. De prototypische context van de ‘tussenstad’ behoort niet tot het stadsweefsel maar ligt tussen de stad en het landschap.

De prototypen van de casco’s worden gegenereerd vanuit het confronteren van een klassieke woontypologie met de ruwe archetypes die deze context kenmerken: pakhuizen, cargo-hallen, bedrijfsverzamelgebouwen, etc. Zo onstaan gebouwen die een tailor-made programmering door de toekomstige gebruiker mogelijk maken en een extravagante ruimtelijkheid waarborgen. Hier vinden woonwerkvormen een plaats die noch in het klassieke stedelijke weefsel gedijen, noch thuishoren in suburbane buitenwijken.

Het programmeren van de casco’s kan in alle vrijheid door de bewoner gebeuren. Binnen de aangeboden constellaties van R[esidential], G[reen]en B[usiness] kan hij zijn eigen woonwereld vinden.
CASCO 01 (woonhuis + logistiek gebouw)

Deze CASCO heeft een overstek met daaronder een laad- en loszone. Rond de groene buitenruimte om het hart van het gebouw heen zit alle verticale ontsluiting. Naast dit permanente element kunnen wonen en werken in verschillende constellaties worden ingepast.
CASCO 02 (woonhuis + werkloods)

Deze combinatie is gebaseerd op en werkhal type van 5m hoog en breed. Binnen dit volume, met een tuin als verbindend element, kan de bewoner de verschillende woon- en werkruimtes naar eigen inzicht verspreiden. De RGB programmering resulteert in dit geval in een vloeiende overgang tussen alle functies. Het glazen shed-dak verzekert het groene interieur van een zee van licht, terwijl de rest van de functies via de gevelopeningen zicht op straat hebben.
CASCO 03 (woonhuis + opslag gebouw)

Dit CASCO type is in principe een stellingkast van 7,5m breed en 3 verdiepingen hoog. Wonen en werken worden door de groene loogia's gescheiden. Deze werken als een soort membraan en definiëren de verspreiding van het programma. De ontsluiting en de schachten zijn aan de uiteinden van de ondiepe unit geplaatst. Hierdoor kunnen de verschillende vertrekken op een heel transparante manier op elkaar gestapeld worden.
CASCO 04 (woonhuis + kantoor toren)

In de CASCO toren worden wonen, werken en groene buitenruimtes op elkaar gestapeld. De eindgebruiker kan zijn RGB componenten verspreiden over verschillende verdiepingen, met telkens verschillende verdiepingshoogtes en uitzichten. De verbinding tussen de afzonderlijke persoonlijke componenten wordt gewaarborgd door een key-card lift welke een directe en exclusieve toegang tot de units geeft. Tussen de liften zijn ook de verticale vluchtwegen en de leidingschachten gelegen.
line