line
loos architects
line
NIEUWS
line
PROJECTEN
line
INFO
line
SNSA // Uitbreiding en renovatie schoolgebouw // NL

Project:

Ontwerp:
Opdrachtgever:

Budget:
Jaar
Oppervlakte:
Team:
Status:
Locatie:
Renovatie en uitbreiding van de monumentale naoorlogse Frankendaelschool
Miguel Loos
Stichting Mevrouw Meijer / Gemeente Amsterdam (stadsdeel Oost)
€ 2.220.000 excl. BTW en honorarium
2012-2013
ca 1.6750 m2
Miguel Loos, André Günther
Studie (schetsontwerp)
Von Liebigweg, Amsterdam, NL
De verbouwing en uitbreiding van de beeldbepalende  Frankendaelschool in Amsterdam-Wategraafsmeer vroeg om een aanpak welke de ruimtelijke scharnierfunctie van de school in de wijk  ging bekrachtigen. Het kleine basisschooltje moest in omvang meer dan verdubbelen, maar deze uitbreiding wouden wij ondergeschikt houden aan het karakteristieke tweelaagse hoofdvolume.
Daarom hebben wij in ons ontwerp ervoor gekozen om de gehele uitbreiding als een voortzetting van de bestaande eenlaagse paviljoens rond om dit volume te zien. Hiervoor is een enkel paviljoen-lokaal gesloopt en vervangen door een compact en efficiënt aanbouw met 6 lokalen, leerpleinen, aula, bibliotheek en nevenruimtes.
Verder is er aan de waterkant een staf-vleugel toegevoegd en is aan de straatzijde het speellokaal uitgebreid met ruimtes voor een voorschoolse opvang. Deze twee volumes bieden beschutting voor het verlaagde schoolplein. De twee andere buitenruimtes (schooltuin en sportplein) zijn zo gesitueerd dat de doorzicht vanuit de buurt naar het water maximaal behouden bleef.
line